ESP EASY op linux

      Geen reacties op ESP EASY op linux

kopieer onderstaand script plak het in een bestand en maak het bestand uitvoerbaar.

#!/bin/bash
selectst=””
for i in ESPEasy*bin
do
selectst=”$i $i off $selectst”
done
# check for esptool
esptoolbin=$(which esptool)
if [ ! -x “$esptoolbin” ] ; then
if [ -x “./esptool” ] ; then
esptoolbin=”./esptool”
else
eardu=$(find $HOME/.arduino15/packages/esp8266/tools/esptool/* -name esptool|sort|tail -1)
if [ -x “$eardu” ] ; then
echo “found esptool: $eardu”
esptoolbin=”$eardu”
fi
fi
fi
if [ ! -x “$esptoolbin” ] ; then
echo “esptool not found, you can link it here or put in \$PATH”
exit 2
else
echo “using esptool $esptoolbin”
fi
read -e -p “serial device, (USB2serial devices: $(ls /dev/ttyUSB*)):” -i “/dev/ttyUSB0” serdev
if [ ! -r “$serdev” ] ; then
echo “device ‘$serdev’ does not exist”
exit 2
fi
if [ -n “$(which dialog)” ] ; then
cmd=(dialog –radiolist “Select firmware” 22 76 16)
choice=$(“${cmd[@]}” ${selectst} 2>&1 >/dev/tty)
else
# bash only, do it with an array
fa=(ESPEasy_*.bin)
cnt=0
nfa=${#fa[*]}
while [ $cnt -lt $nfa ]
do
echo $cnt ${fa[$cnt]}
((cnt++))
done
read -p “choose number of firmware file to flash [0-$((nfa-1))]: ” nsel
choice=${fa[$nsel]}
if [ ! -f “$choice” ] ; then
echo “cannot find file \”$choice\”, exiting”
exit 2
fi
fi
echo “—-“
read -p “flash $choice? [Y/n]” yn
if [ “$yn” != “n” ] ; then
“$esptoolbin” -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp “$serdev” -ca 0x00000 -cf “$choice”
fi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *