Netwerk AdBlocker!

      Geen reacties op Netwerk AdBlocker!

Installeer docker en run onderstaand script en het word voor je geregeld
Wel moet je nog even je DNS servers aanpassen in je router of apart op je apparatenĀ 
Pas het script wel aan naar je eigen wensen.

#!/bin/bash
#Vul hier onder je ip-adres in
IP="x.x.x.x"
P80="8081"
P443="4433"
# Vul hier onder de "installatie" locatie in of laat hem standard op pwd staan.
DOCKER_CONFIGS="/opt/pihole"
echo "### Wees er zeker van dat dit: $IP je ip-adres is en dat dit een vast ip-adres is"
# standartd poorten + standard docker container
# Verander de poorten 80 & 443 als je hier al services op hebt draaien
docker run -d \
--name pihole \
-p 53:53/tcp -p 53:53/udp \
-p 67:67/udp \
-p $P80:80 \
-p $P443:443 \
-v "${DOCKER_CONFIGS}/pihole/:/etc/pihole/" \
-v "${DOCKER_CONFIGS}/dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/" \
-e ServerIP="$IP" \
--restart=unless-stopped \
pihole/pihole:latest
echo -n "Je wachtwoord voor http://$IP/admin/ is "
docker logs pihole 2> /dev/null | grep 'password:'

Nu is de docker container aan gemaakt zonder ww
Wil je een wachtwoord hebben op je pihole?

Typ dan even dit commando : sudo docker exec pihole pihole -a -p jewachtwoordhier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *