Emby Media server met https

      Geen reacties op Emby Media server met https

Maak een emby media server met https!

Ik maakte zelf eerst gebruik van plex media server.
Voor wat ik er mee wilde vond ik dat plex te gesloten is.
Emby geeft je meer vrijheid in het instellen van je server.

Daarom hier een korte handleiding Hoe je in 5 minuten al een Emby server opzet!

Open deze link en volg de stappen! ( Ik ga er van uit dat je het installeerd op Linux ik heb het geinstalleerd op openSUSE)

zypper install https://github.com/MediaBrowser/Emby.Releases/releases/download/3.5.3.0/emby-server-rpm_3.5.3.0_x86_64.rpm

Nu is Emby media server geinstalleerd! 

Open een webbrowser en ga naar http://localhost:8096 of http://ip-van-je-server:8096 en volg de stappen.

Daarna kun je alles instellen hoe je het wil hebben en je media toevoegen! Voor de gene die Emby via https willen laten draaien kunnen gebruik maken van de 2 onderstaande vhost files.
Ik ga er van uit dat je weet hoe je een webserver opzet en je certificaten aanmaakt met Letsencrypt.
Maak een subdomein aan voor Emby en gebruik onderstaande vhosts

#Http vhost voorbeeld
#Alles met emby.joudomein.nl vervangen voor jou domein gegevens
 
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:80>
ServerName emby.jedomein.nl
ServerAdmin jouemail@jedomein.nl
 
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_NAME} =emby.joudomein.nl
RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,QSA,R=permanent]
</VirtualHost>
</IfModule>

#HTTPS / SSL vhost voorbeeld 
#Alles met emby.joudomein.nl vervangen voor jou domein gegevens
#Zorg dat de certificaat locaties kloppen!

<VirtualHost *:443>
 ServerName emby.joudomein.nl
 SSLEngine on
    # het pad naar je fullchain.pem certificaat zorg dat deze locatie juist is
 SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/emby.joudomein.nl/fullchain.pem
 SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/emby.joudomein.nl/cert.pem
    # het pad naar je privkey.pem certificaat zorg dat deze locatie juist is
 SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/emby.joudomein.nl/privkey.pem
 CustomLog /var/log/apache2/ssl_request_log   ssl_combined
 <Directory /srv/www/htdocs/emby.joudomein.nl/>
  AllowOverride None
  Require all granted
 </Directory>
 AllowEncodedSlashes NoDecode
 SSLProxyEngine On
 SSLProxyVerify None
 SSLProxyCheckPeerCN Off
 SSLProxyCheckPeerName Off
 ProxyPreserveHost On
 ProxyPass "/embywebsocket" "ws://127.0.0.1:8096/embywebsocket"
 ProxyPassReverse "/embywebsocket" "ws://127.0.0.1:8096/embywebsocket"
 ProxyPass "/" "http://127.0.0.1:8096/"
 ProxyPassReverse "/" "http://127.0.0.1:8096/"
</VirtualHost>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *