Sabnzb in combinatie met Nextcloud

Installeer python en andere dep’s:

sudo zypper in -y python-pip
sudo pip install cheetah
sudo pip install cryptography
sudo pip install sabyenc
sudo zypper in par2cmdline
sudo zypper in unrar unzip

Download sabnzb naar je server
Ga via je terminal naar opt typ: cd /opt
Typ daar : sudo wget https://github.com/sabnzbd/sabnzbd/releases/download/2.3.4/SABnzbd-2.3.4-src.tar.gz
Sabnzb is nu gedownload.
Nu Sabnzb nog even uitpakken: sudo tar xfvz SABnzbd-2.3.4-src.tar.gz
Nu kunnen we ook de tar file nog wissen die hebben we niet meer nodig: sudo rm -r SABnzbd-2.3.4-src.tar.gz
open de map sabnzbd : cd SABnzbd-2.3.4

We moeten sabnzb even een keer handmatig starten typ: ./SABnzbd.py
je ziet een console van sabnzb hier hoeven we niks te doen we vullen dat straks grafische in sluit het af door te typen :q

Nu we hier meer klaar zijn gaan we binnen de home map even een map nzb aanmaken.
cd /home
sudo mkdir sabnzb

Kopieer nu alle sabnzb bestanden uit je eigen home map naar de home van sabnzb
cd ~
sudo cp -R .sabnzbd/ /home/sabnzbd/

Nog even de laatste rechten goed zetten
cd /home
sudo chown -R wwwrun:www sabnzb

Nu moeten we even wat in de config van sabnzbd aanpassen zodat je het kan benaderen vanaf een andere computer
typ: ip addr
Zoek daar je ip adres als je de computer  bedraad hebt zie je ongeveer dit:

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000 
   link/ether 74:d4:35:88:14:7f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 
   inet 192.168.2.45/24 brd 192.168.2.255 scope global eth0 
      valid_lft forever preferred_lft forever

In dit geval is 192.168.2.45 ons locale / interne ip noteer dit adres even voor je zelf of onthoud het.

Ga nu naar: cd /home/sabnzb/.sabnzbd
en typ nu: sudo vi sabnzbd.ini
Zoek nu de regel die begint met host =
Vul daar achter je locale ip in in dit geval dus zo:
host = 192.168.2.45

druk nu ESC in en daarna :wq en dan enter op het bestand weer op te slaan
Nu moeten we nog even een systemd file maken zodat sabnzbd automatische opstart

Ga naar: cd /usr/lib/systemd/system

Typ nu vi sabnzbd.service

En plak onderstaande tekst / code er in:

[Unit] 
Description=SABnzbd binary newsreader 
Wants=network-online.target 
After=network-online.target
[Service] 
ExecStart=/opt/SABnzbd-2.3.4/SABnzbd.py -f /home/sabnzb/.sabnzbd/sabnzbd.ini –logging 1 –browser 0 
User=wwwrun 
Group=www 
Type=simple 
Restart=on-failure
[Install] 
WantedBy=multi-user.target

druk nu op ESC en daarna :wq en dan enter om de file op te slaan en te sluiten.

Nu is alles goed in gesteld alleen nog even starten en aanzetten.

Voer de volgende opdrachten uit:

sudo systemctl enable sabnzbd.service
sudo systemctl start sabnzbd.service
sudo systemctl status sabnzbd.service

Dit laatste commando bekijkt de status van de sabnzbd als je de tekst ziet running dan heb je alle stappen goed gevolgd
Nu moet je dus sabnzbd kunnen bereiken door naar je locale ipadres te gaan met poort 8080 er achter bijv 192.168.2.45:8080
En dan kom je bij je sabnzbd installatie.
Loop alle instellingen door zoals je download locatie en vul je news server in.

Veel pleziet met je Sabnzbd waarbij je de downloads kan beheren in nextcloud!

Ik maak de handleidingen voor de hobby en om anderen te helpen.
Je hoeft mijn handleidingen niet te volgen en zijn dus ook op eigen risico en ik ben niet verantwoordelijk wat jij doet op jou machine!

Laters

Wesley

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *