Home Assistant proxy

Als je Home Assistant wil gebruiken via SSL achter een proxy dan moet je de configuratie aanpassen.Standaard krijg je een “bad request” als je Home Assistant achter een proxy zet.Je moet wat toevoegen aan je configuration.yaml zie een voorbeeld hier onder.

Emby Docker File

—version: “2.1”services:  emby:    image: linuxserver/emby    container_name: emby    environment:      – PUID=1000      – PGID=100      – TZ=Europe/Amsterdam      – UMASK_SET=<022> #optional    volumes:      – /Jou/local/pad/emby:/config      – /Jou/local/pad/Cabaret:/data/cabaret      – /Jou/local/pad/Concerten:/data/concerten      – /Jou/local/pad/E-books:/data/e-books      – /Jou/local/pad/Films:/data/films      – /Jou/local/pad /Home:/data/home      – /Jou/local/pad/Kids:/data/kids      – /Jou/local/pad/Luisterboeken:/data/luisterboeken      – /Jou/local/pad/Muziek:/data/muziek      – /Jou/local/pad/Series:/data/series    ports:      – 8096:8096    restart: unless-stopped Notes: PUID = User idPGID = Group idPas deze aan naar […]

Simple Backup Script

#!/bin/bash #what to backup. backup_files=”/srv /etc /var/lib/mysql ” #what to exclude (dont remove –exclude) exclude_files=”–exclude *.iso *.tgz *.tar.gz *.zip /Downloads” # Denstination to backup. dest=”/backup” # Create archive filename. day=$(date +%d-%m-%Y) hostname=$(hostname -s) archive_file=”$hostname-$day.tgz” # show status. echo “Backupt $backup_files to $dest/$archive_file” date echo # Backup files using tar. tar czf $dest/$archive_file $backup_files $exclude_files # […]

Unifi Controller Docker

—version: “2.1”services:  unifi-controller:    image: linuxserver/unifi-controller    container_name: unifi-controller    environment:      – PUID=1000      – PGID=100      – MEM_LIMIT=1024M #optional    volumes:      – /jou/local/storage:/config    ports:      – 3478:3478/udp      – 8181:8181      – 8443:8443    restart: unless-stopped Notes: PUID = User IdPGID = Group id.Pas deze gegevens aan naar je eigen id Pas onder Volumes: /jou/local/storage aan naar jou pad op je serverPoorten zijn aanpasbaarMaar […]

Motioneye Compose File

—version: “2”services:  motioneye:    image: ccrisan/motioneye:master-amd64    container_name: motioneye    environment:      – PUID=1000      – PGID=100    volumes:      – /etc/localtime:/etc/localtime:ro      – /jou/data/dir:/etc/motioneye      – /jou/data/dir:/var/lib/motioneye    ports:      – 8765:8765    restart: always Notes: PUID = User idPGID = Group id Pas onder Volumes /jou/data/dir aan naar jou locatie op de server.Onder Ports kun je 8765 aanpassen naar een poort die je wilt dit […]