ESP EASY op linux

Flash Easy gebruiken voor het flashen van bepaalde chips?
Dat kun je nu ook op linux doen.
Kopieer onderstaand script plak het in een bestand en maak het bestand uitvoerbaar.

 

#!/bin/bash
selectst=””
for i in ESPEasy*bin
do
selectst=”$i $i off $selectst”
done
# check for esptool
esptoolbin=$(which esptool)
if [ ! -x “$esptoolbin” ] ; then
if [ -x “./esptool” ] ; then
esptoolbin=”./esptool”
else
eardu=$(find $HOME/.arduino15/packages/esp8266/tools/esptool/* -name esptool|sort|tail -1)
if [ -x “$eardu” ] ; then
echo “found esptool: $eardu”
esptoolbin=”$eardu”
fi
fi
fi
if [ ! -x “$esptoolbin” ] ; then
echo “esptool not found, you can link it here or put in \$PATH”
exit 2
else
echo “using esptool $esptoolbin”
fi
read -e -p “serial device, (USB2serial devices: $(ls /dev/ttyUSB*)):” -i “/dev/ttyUSB0” serdev
if [ ! -r “$serdev” ] ; then
echo “device ‘$serdev’ does not exist”
exit 2
fi
if [ -n “$(which dialog)” ] ; then
cmd=(dialog –radiolist “Select firmware” 22 76 16)
choice=$(“${cmd[@]}” ${selectst} 2>&1 >/dev/tty)
else
# bash only, do it with an array
fa=(ESPEasy_*.bin)
cnt=0
nfa=${#fa[*]}
while [ $cnt -lt $nfa ]
do
echo $cnt ${fa[$cnt]}
((cnt++))
done
read -p “choose number of firmware file to flash [0-$((nfa-1))]: ” nsel
choice=${fa[$nsel]}
if [ ! -f “$choice” ] ; then
echo “cannot find file \”$choice\”, exiting”
exit 2
fi
fi
echo “—-“
read -p “flash $choice? [Y/n]” yn
if [ “$yn” != “n” ] ; then
“$esptoolbin” -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp “$serdev” -ca 0x00000 -cf “$choice”
fi

, , ,

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *