Domotiz Systemd file

Hier heb ik een systemd file voor de mensen die er een zoeken. Systemd zorgt er voor dat het programma automatisch start.     [Unit] Description=Domoticz Home Automation After=network.target [Service] User=domoticz Group=domoticz ExecStart=/opt/Domoticz/domoticz -www 8080 -sslwww 443 KillMode=process Restart=on-failure [Install]…