Domoticz Systemd file

Domoticz Systemd file 

Voor domoticz heb ik een systemd file gemaakt dat werkt voor mijn systeem.
Je kunt het script gebruiken / aanpassen naar eigen wens.


 
 
[Unit] 
Description=Domoticz Home Automation 
After=network.target 

[Service] 
User=domoticz 
Group=domoticz 
ExecStart=/opt/Domoticz/domoticz -www 8080 -sslwww 443 
KillMode=process 
Restart=on-failure 

[Install] 
WantedBy=multi-user.target 

Description= Dit kun je aanpassen dit is de naam 
User= en Group= moet je aanpassen naar de gebruiker die domoticz gaat starten, ik heb een aparte gebruiker en groep gemaakt voor domoticz 

Execstart= geef daar het pad aan waar domoticz op je machine staat -www poortnummer -sslwww poortnummer geeft hij poortnummer aan op welke poorten je het wil draaien. 
In dit script zie je de standaard Domoticz poorten wil je geen http of HTTPS doe dan -www 0 of -sslwww 0 dan staat http of https uit. 

Denk er om dat ook je poorten in de firewall goed staan