Mysql Dump maken via script

Mysql Dump maken via script 

Lees hier hoe je een mysql dump kan maken

#!/bin/bash 
 
# Database gegevens 
user="" 
password="" 
host="" 
db_name="" 
 
# Andere opties 
backup_path="/pad/naar/je/home/_backup/mysql" 
date=$(date +"%d-%b-%Y") 
 
# zet de standaard permissions 
umask 177 
 
# Dump database in een SQL file 
mysqldump --user=$user --password='$password' --host=$host $db_name > $backup_path/$db_name-$date.sql 
 
# Verwijder files ouder dan 30 dagen 
find $backup_path/* -mtime +30 -exec rm {} \; 

 

Dit script kun je natuurlijk uitbreiden voor meerdere databases. 
Ik gebruikt dit script zelf voor op het moment 2 databases. 
Bij verwijder files ouder dan 30 dagen kun je natuurlijk ook een week van maken of zelfs 1 dag. 
Verander dan de +30 in het door jou aantal gewenste dagen.