Transmission in combinatie met nextcloud

Transmission in combinatie met nextcloud 

Ik heb transmission geïnstalleerd en de config bestanden aangepast zodat het werkt in de cloud. 

Ik heb op de server een locatie gekozen voor de torrent bestanden bijv /torrent 
Daar binnen heb mappen gemaakt “compleet” “incompleet” “films” “muziek” 
en een verborgen map .config 

open de .config map en maak daar met nano of vim een nieuw bestandje genaamd settings.json en zet daar het volgende in: 

{ 
“blocklist-enabled”: 0, 
“download-dir”: “/downloads”, 
“download-limit”: 100, 
“download-limit-enabled”: 0, 
encryption”: 2, 
“max-peers-global”: 200, 
“peer-port”: 51413, 
pex-enabled”: 1, 
“port-forwarding-enabled”: 0, 
rpc-access-control-list”: “+127.0.0.1”, 
rpc-authentication-required”: 0, 
rpc-password”: “jewachtwoord”, 
rpc-port”: 9091, 
rpc-username”: “gebruikersnaam”, 
“upload-limit”: 3, 
“upload-limit-enabled”: 1, 
“proxy”: 0.0.0.0, 
“proxy-port”: 0, 
“proxy-enabled”: 0 
} 

Pas dit aan naar je eigen gegevens en sla het op  

Nu moeten we transmission-daemon.service aanpassen deze file bevind zich hier /usr/lib/systemd/system 

open transmission-daemon.service met nano of vim en dan ziet het er als volgt uit: 

[Unit] 
Description=Transmission BT daemon 
After=network.target 

[Service] 
User=wwwrun 
ExecStart=/usr/bin/transmission-daemon -f –blocklist -g /torrent/.transmission/.config/transmission 

[Install] 
WantedBy=multi-user.target 

Verander User=transmission naar User=wwwrun 

En verander op de regel ExecStart achter -g het pad naar je config file dus zou in dit geval /torrent/.config moeten zijn. 

 

nu alleen nog even aanzetten en starten 

sudo systemctl enable transmission-daemon.service 
sudo systemctl start transmission-daemon.service 

en vergeet niet je poort in de firewall open te zetten  

En dan zou je nu ook de map waar je torrents naar toe gedownload worden moeten kunnen toevoegen als externe storage in je nextcloud en via daar gewoon bestanden kunnen verplaatsen of weg gooien. 

 

Ik maak deze handleidingen / how to als hobby en omdat ik het zo zelf gebruik. 
Misschien heb je er wat aan. 
Ik ben niet verantwoordelijk voor de dingen die jij doet op je computer 

Het gebruik van mijn handleidingen / scripts is dus volledig op eigen risico