Minecraft Script

Minecraft script 

 
Dit is een programma die er voor zorgt dat ik gewoon de server terminal kan sluiten zonder dat de programma’s die open staan gesloten worden. 

met dit script zorg je er voor dat hij kijkt in screen -list of er al een screen is met de naam minecraft zo niet dan maakt hij er een aan. 

 

if ! screen -list | grep -q “minecraft”; then 
 cd /home/beheerder/minecraft 
 screen -S minecraft -d -m java -jar  -Xms512M -Xmx2048M spigot-1.12.2.jar nogui 
fi 

 

Wil je dit script ook gebruiken? 
Dan wel even de harde linken /  paden aan passen en natuurlijk de juiste minecraft versie